DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analog to Digital Conversion EE   562 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veri toplama sistemlerinin temellerini anlamak, dönüştürücülerin özelliklerini anlamak, sensörlerin sınırlarını ve karakteristiğini anlamak. D/A ve A/D dönüştürücülerin mimarisini anlamak
Dersin İçeriği
Veri toplama sistemlerinin temelleri, dönüştürücülerin özellikleri, sensörler, sinyal iyileştirme, veri toplama sistemi donanımı, sayısal dan analoga dönüştürücüler, analogtan sayısala dönüştürücüler, aktif ve pasif destek elemanları, mikrokontrolcü ile düşük fiyatlı analog tan sayısala dönüşüm teknikleri, Tekli ve çoklu eğim A/D dönüşüm teknikleri, ardışık yaklaşıklama A/D dönüştürücüler, Flaş A/D dönüştürücüler, Delta-Sigma A/D dönüştürücüler, Sistem hata analizi ve kontrol

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri toplama sisteminin temellerini anlamak
2) Dönüştürücülerin özelliklerini anlamak
3) Sensörlerin karakteristiğini ve sınırlandırmalarını anlamak
4) D/A dönüştürücülerin mimarisini anlamak
5) A/D dönüştürücülerin mimarisini anlamak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme.
X
2
Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme.
X
3
Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme
X
4
Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme
X
5
Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme
X
6
Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme
X
7
Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme.
X
8
Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme.
X
9
Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
10
Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme.
X
11
Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme
X
12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme
X
13
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
14
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme
X
15
Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri toplama sistemlerinin temelleri Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Problem Çözme
Ödev
2 Dönüştürücülerin özellikleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Problem Çözme
3 Sensörler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
4 Sinyal iyileştirme Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
5 Veri toplama sistem donanımı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
6 sayısal-analog dönüştürücüler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
7 Genel konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders konularının gözden geçirilmesi
9 Aktif ve pasif destek elemanları Ders konularının gözden geçirilmesi
10 Mikrodenetleyicili düşük fiyatlı analog-sayısal dönüşüm teknikleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
11 Tek ve çoklu eğimli analog-sayısal dönüşüm teknikleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
12 Ardışık yaklaşıklama A/D dönüştürücüler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
13 Flash analog-sayısal dönüştürücüler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
14 Delta-sigma A/D dönüştürücüler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
15 Genel konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders konularının gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar