DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Mühendislik Ekonomisi EM   553 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste yönetim ve bilgi sistemleri ile ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yönetim sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendisilk ekonomisi hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olur.
2) Mühendislik Ekonomisi, Karar Almadaki Rolü ve Prensipleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Mühendislik ekonomisinin ilgi alanları hakkında ileri bilgi sahibi olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve temel kavramlar. Dersin tanıtımı. Anlatım
2 Mühendislik Ekonomisi ve Karar Almadaki Rolü. Okuma parçası. Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
3 Bileşik Faiz, Nominal ve Efektif Faiz nedir. Tanımlar ile ilgili kısa notlar. Anlatım
Örnek Olay
4 Tek Ödeme, Üniform Seri Ödeme nedir, nasıl uygulanır. Tanımlar ile ilgili kısa notlar. Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Ariitmetik ve Gometrik Ödeme Faktörü. Sınıf içi problemlerden ödevler. Anlatım
Problem Çözme
Ödev
6 Bugünkü ve Gelecek Değer Analizi. Okuma parçası. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Yıllık Değer Analiz nedir nasıl uygulanır. Sınıf içi problemlerden ödevler. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Örnek Problemler. Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Kar Maksimizasyonu. Okuma parçası. Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Üretim Giderleri ve Maliyet. İşletme tablosu analizi ders notları. Anlatım
Problem Çözme
11 Amortismanlar. Amortismanları ile ilgili ödev. Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Excel ile Amortisman hesaplamaları. Excel ders notları. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
13 Excel ile Bugünkü ve Gelecek Değer Analizi. Excel ders notları. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
14 Excel ile Yıllık Değer Analiz. Derste anlatılan problemleri yeniden hesaplama. Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Excel ile İleri Mühendislik Ekonomisi Uygulamaları. Excel ders notları.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama hazırlanma. Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar