DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Verimlilik Analizi EM   543 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Verimlilik kavramının tanıtılması, işletmelerde verimilik analizlerinin yapılması ve sonuçların uygulanıp değerlendirilmesi anlatılacaktır.
Dersin İçeriği
Verimlilik ile ilgili temel kavramlar ele alınacak, toplam ve kısmi verimlilik oranları incelenecektir. Kullanılan analiz türleri ayrıntılı olarak ele alınacak uygulamalar araştırılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Verimliliğin performans ile ilişkisini bilir
2) Temel verimlilik kavramlarının endüstri mühendisliğindeki yerini ve uygulama alanlarını ayırt edebilir.
3) Verimlilik analizlerinde gereken yerde gereken üretim girdilerini kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Verimlilik ile ilgili temel kavramlar. Kaynak okuma Anlatım
2 Verimlilik ile ilgili temel kavramlar. Kaynak okuma Anlatım
3 Verimlilik ile ilgili temel kavramlar. Kaynak okuma Anlatım
4 Verimlilik göstergeleri Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Verimlilik ölçme teknikleri Kaynak okuma Anlatım
6 Verimlilik ölçme teknikleri Kaynak okuma Anlatım
7 Verimlilik ölçme teknikleri Araştırma Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Hazırlık Yazılı Sınav
9 Farklı sektörlerdeki uygulamaların araştırılması 1 Araştırma Anlatım
10 Farklı sektörlerdeki uygulamaların araştırılması 2 Araştırma Anlatım
11 Farklı sektörlerdeki uygulamaların araştırılması 3 Araştırma Anlatım
12 Farklı sektörlerdeki uygulamaların araştırılması 4 Araştırma Anlatım
13 Farklı sektörlerdeki uygulamaların araştırılması 5 Araştırma Anlatım
14 Farklı sektörlerdeki uygulamaların araştırılması 6 Araştırma Anlatım
15 Farklı sektörlerdeki uygulamaların araştırılması 7 Araştırma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar