DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Integrated Product and Process Design EM   542 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KOKANGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeni ürün tasarım sürecinde kullanılmakta olan yaklaşımlar hakkında bilgi verme ve bütünleşik ürün geliştirme yeteneği kazandırmak. Ürün ve proses tasarımında yalın üretim dönüşümü
Dersin İçeriği
Yeni ürün tasarımında yaratıcılık, TRİZ, Yalın üretim, Ürün ve proses geliştirme süreci ve aşamaları; eş zamanlı maliyet düşürme, müşteri memnuniyeti artırma, kalite iyileştirme, çevrim süresi düşürme yaklaşımı; imalat stratejileri; eş zamanlı mühendislik; tersine mühendislik; imalata yönelik tasarım; kalite fonksiyon yayılımı (QFD); değer mühendisliği; hızlı prototip geliştirme; bilgisayar destekli ürün ve proses geliştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni ürün fikri geliştirme yeteneği kazanmak
2) Ürün ve proses geliştirme süreç yönetimi
3) Var olan ürün geliştirme stratejilerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek
4) Yeni ürün tasarımında yaratıcı fikirler geliştirme
5) Yeni ürün ve proses tasarımında yalın dönüşüm
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ürün tasarımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hizmet tasarımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Müşteri ihtiyaçlarını belirleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ürün veya hizmet özellikleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tasarım projelerinde ekip deneyimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kavram Üretimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kavram Seçimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kavram Testi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Endüstriyel Tasarım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hızlı Prototipleme sistemleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ürün Geliştirme optimizasyonu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tersine mühendislik ve Eşzamanlı mühendislik Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yeni ürün ve proses tasarımında yalın dönüşüm Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kalite fonksiyon yayılımı Ürün tasarımı için Proses tasarımı ve seçimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar