DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama İletişimi ve Pazar Yönetimi EM   536 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim kavramı, pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, tutundurma karması, reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, kişisel satış, ürün ve ambalaj, dağıtım, fiyatın iletişim boyutu, marka yönetimi ve marka yerleştirme konularında araştırmalar yaparak konuya hakim olmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İletişim kavramı, pazarlamada iletişim,temel pazarlama karması unsurları ve bütünleşik pazarlama iletişimi konuları ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel iletişim modeli hakkında bilgi sahibidir.
2) Pazarlama yönetiminde iletişimin yerini ve önemini bilir
3) Pazarlama iletişimine ait temel kavramları bilir ve uygulayabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim kavramı Kaynak okuma
2 temel iletişim modeli Kaynak okuma
3 Temel iletişim modeli Kaynak okuma
4 Pazarlamada iletişim Araştırma
5 Pazarlamada iletişim araştırma
6 temel pazarlama ilkeleri Kaynak okuma
7 Temel pazarlama ilkeleri Kaynak okuma
8 Ara Sınav Hazırlık
9 Yeni kavramlar Araştırma
10 Yeni kavramlar Araştırma
11 Müşteri ilişkileri yönetimi Kaynak okuma
12 Müşteri ilişkileri yönetimi Araştırma
13 Uygulama Araştırma
14 Uygulama Araştırma
15 Uygulama Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar