DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Gücü Planlaması EM   532 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan Gücü arz ve talebinin belirlenmesinde kullanılan teknikler uygulamaları ile birlikte incelenecektir.
Dersin İçeriği
İnsan gücü planlaması; insan kaynağının doğru zaman, doğru yer ve en uygun mevki ve pozisyonda görevlendirilmesinde temel bir gerekliliktir. Ders kapsamında; insan gücü talebinin tahmini, insan gücü arzının belirlenmesi, arz ve talep arasındaki farklılıkların belirlenmesi ve uyumlaştırma konularının çeşitli istatistiki modellerden yararlanılarak anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan gücü talebinin tahminini yapabilir
2) İşe uygun işgörenin nasıl seçilmesi gerektiğini bilir ve seçim yapabilir.
3) Seçim sürecinin değerlendirmesini yapabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan gücü arzının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
2 İnsan gücü arzının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
3 İnsan gücü arzının belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
4 İnsan gücü talebinin belirlenmesi Kaynak okuma Proje Temelli Öğrenme
5 İnsan gücü talebinin belirlenmesi Kaynak okuma Proje Temelli Öğrenme
6 İnsan gücü talebinin belirlenmesi Araştırma Proje Temelli Öğrenme
7 İnsan gücü talebinin belirlenmesi Araştırma Problem Çözme
8 Ara Sınav Hazırlık Yazılı Sınav
9 İnsan gücü talebinin belirlenmesi Araştırma Proje Temelli Öğrenme
10 Uygulamaların araştırılması Araştırma Anlatım
11 Uygulamaların araştırılması Araştırma Problem Çözme
12 Uygulama Sunum hazırlığı Problem Çözme
13 Uygulama Sunum hazırlığı Anlatım
14 Uygulama Sunum hazırlığı Anlatım
15 Uygulama Sunum hazırlığı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar