DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electronic Commerce EM   527 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı: Endüstride elektronik ticaret ve teknolojilerinin etkilerinin işletmeler tarafından benimsenebilmesi gerekli altyapı hakkında bilgi vermektir. Elektronik işin işletmelere etkileri ve yöneticilerin bu avantajı endüstride nasıl kullanacaklarına dair temel bilgilierin verilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Eticaretin temeli, İnternet ve eiş stratejisi, Eiş modelleri, eiş altyapısı, hukuksal altyapı, fiziksel altyapı, teknolojik altypaı, sosyal çevre, eişde güvenlik, epazaryeri ve epazarlama, e-tedarik, e-müşteri ilişkileri, ERP II

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş süreçlerini yeni teknoloji ile iyileştirme
2) Analitik düşünce
3) Araştırma ve tartışma yöntemleri geliştirme
4) Yeni teknolojileri izleme ve değerlendirme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Ders içeriği Anlatım
Soru-Cevap
2 E-iş ve temeli Bölüm 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Eticaret ve modelleri Bölüm 1
4 Internet Bölüm 2
5 E-işin hukuksal altyapısı Bölüm 3
6 E-işin hukuksal altyapısı Bölüm 3 Anlatım
Tartışma
Ödev
7 E-işin teknolojik altyapısı Bölüm 4
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 E-işin teknolojik altyapısı Bölüm 4
10 E-işin organizasyonel altyapısı Bölüm 5 Anlatım
Tartışma
Ödev
11 E-işin süreçsel altyapısı Bölüm 6
12 e-tedarik Bölüm 7
13 e-MİY Bölüm 8
14 E-ticarette yeni teknolojiler bölüm 9
15 Proje sunumu sunum dosyası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar