DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Strategic Management EM   521 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı kurumun stratejik kararları verebilmesi için gerekli metodolojinin ve tekniklerin oluşturulabilmesinin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders iki merkezi temayı araştırır - bir firmanın stratejik yönünün belirlenmesi ve stratejik değişimin yönetimi. Ders genel müdürün rolünü, rekabet avantajı kaynaklarını, işletme ve kurumsal düzey stratejisindeki farklılıkları, stratejik değişimin yönetilmesini ve genel müdürlerin gelişimini ele almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) yeni teknikler öğrenme
2) analitik düşünce
3) proje yönetimi
4) liderlik
5) İngilzce makale okuma ve özetleme becerisi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ve tanışma Porter, Michael E.Competitive strategy :techniques for analyzing industries and competitors Free Pr. New York 1980 Anlatım
Soru-Cevap
2 Stratejik Yönetim nedir Kitap bölümü 1-2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Stratejik Yönetimin süreçleri Kitap bölümü 1-2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Stratejik Yönetimin süreçleri Kitap bölümü 1-2
5 Stratejik Yönetimin süreçleri Kitap bölümü 1-2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
6 Stratejik Yönetimin süreçleri Kitap bölümü 1-2
7 Stratejik Yönetimin teknikleri Elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Stratejik Yönetimin teknikleri Elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Stratejik Yönetimin teknikleri Elden notlar
11 Stratejik Yönetimin teknikleri Elden notlar
12 Endüstri Analiz Kitap bölümü 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Endüstri Analiz Kitap bölümü 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Rakip Analizi Kitap bölümü 7 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Proje sunumları proje hazırlama kılavuzu Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar