DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Database Management and Decision Support Systems EM   518 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı veri, veritabanı yönetimi ve karar destek sistemleri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
The objectives of this course are to : (1) teach principles of database design and manipulation, (2) explore the complicated issue of effective software support for many structured and semi-structured business decision problems. Topics include : conceptual, logical and physical database design; data dictionary; relational modeling; decision-support systems.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) yeni teknikler öğrenme
2) araştırma ve tartışma yöntemleri geliştirme
3) analitik düşünce
4) proje yönetimi
5) liderlik
6) İngilzce makale okuma ve özetleme becerisi
7) Araştırma ve tartışma yöntemleri geliştirme
8) Yeni teknolojileri izleme ve değerlendirme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 giriş ders programı Anlatım
Soru-Cevap
2 veri nedir elden notlar
3 veri yönetimi nedir elden notlar
4 veritabanı yönetim sistemi elden notlar Soru-Cevap
Tartışma
5 veritabanı yönetim sistemi elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 veritabanı yönetim sistemi elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 veritabanı yönetim sisteminde kullanılan teknikler elden notlar
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 veritabanı yönetim sisteminde kullanılan teknikler elden notlar Soru-Cevap
Tartışma
10 veritabanı yönetim sisteminde kullanılan teknikler elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 karar destek sistemleri kavramı elden notlar
12 karar destek sistemlerinde uygulamalar elden notlar Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 karar destek sistemlerinde uygulamalar elden notlar Soru-Cevap
Tartışma
14 karar destek sistemlerinde uygulamalar elden notlar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 proje sunumu proje kılavuzu Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar