DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Production Lines EM   015 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melik KOYUNCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, üretim hatları kavramı ve modellenmesi hakkında bilgi vermek ve üretim hatları tasarımı, planlanlaması ve adaptasyon problemlerini incelemektir.
Dersin İçeriği
Üretim hattı kavramı, Montaj hatları, Montaj hattı türleri, Montaj hatlarının dengelenmesi, Montaj hattı dengeleme problemlerinin modellenmesi, Malzeme taşıma sistemleri, Üretim hatlarında envanter yönetimi, Üretim hatlarında depo yönetimi, Montaj hatlarının simülasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim hatları kavramı hakkında bilgi sahibi olma
2) Montaj hattı kavramı hakkında bilgi sahibi olma
3) Montaj hattı dengeleme problemi hakkında bilgi sahibi olma
4) Sistem modellemesi ve simulasyonu hakkında bilgi sahibi olma
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim hatları kavramına genel bakış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
2 Montaj hatlarına giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
3 Montaj hattı türlerinin incelenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
4 Sistem modellemesine genel bakış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Montaj hattı dengeleme problemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Montaj hattı dengeleme problemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Montaj hattı dengeleme problemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Malzeme taşıma sistemlerine genel bakış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Malzeme taşıma sistemlerinin modellenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Üretim hatlarında depo yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Üretim hatlarında envanter yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Montaj hatlarının simülasyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Montaj hatlarının simülasyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Montaj hatlarının simülasyonu Proje ödevinin hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar