DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Advanced Object Oriented Analysis and Programming EM   013 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Cenk ŞAHİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, nesne yönelimli programlama, analiz ve tasarım dahil olmak üzere nesne yönelimli yöntemleri inceler. Dersin amacı, öğrencilerin Java uygulamaları oluşturmak için ileri nesneye yönelik teknikleri uygulayabilecekleri bir proje üzerinde çalışmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders nesneye yönelik programlamada sıklıkla kullanılan Java programlama dili kullanarak kavramsal ve uygulama tabanlı bir giriş niteliğindedir. Nesneye yönelik programlama ile ilişkilendirilen temel kavramlar (örnek olarak nesneler, sınıflar,v.b.)Java Programlama dili kullanılarak tanıtılacak ve örneklerle açıklanacaktır. Bu ders öğrencilere nesne tabanlı program geliştirme konusunda daha ileri çalışmaları destekleyecek şekilde bir temel verecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler program tasarımında soyutlama kullanımının temel prensiplerini bileceklerdir.
2) Öğrenciler yükleme kavramını bileceklerdir.
3) Öğrenciler sınıflar, sınıf yapıcılar ve diğer araçları kullanarak nesne tabanlı programlamayı bileceklerdir.
4) Öğrenciler kalıt kavramını bileceklerdir.
5) Öğrenciler arayüz kavramını bileceklerdir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Nesneye Yönelik Programlamanın Temelleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Nesne tabanlı tasarım Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 sınıflar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Sınıf yapıcılar nesne oluşturulması ve silinmesi oluşturulması ve silinmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Kalıt Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 soyut sınıflar, arayüzler ve çoklu kalıt Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav ara sınavı hazırlığı
9 çok biçimlilik ve sanal fonkisyonlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 kural dışı durum işleme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 akışlar, serileştirme ve dosya giriş/çıkış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Tasarım kalıplarına giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Proje sunum1 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 proje Sunum2 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 proje Sunum3 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar