DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Programlama Teknikleri EM   008 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste yönetim ve bilgi sistemleri ile ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yönetim sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2) Bilgi ve iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Programlama bilgisini pekiştirir.
4) Endüstri mühendisliği ile ilgili bilgisayar programlama bilgisini pekiştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel tanımlar ve kavramlar. Konular hakkında bilgilerin verilmesi. Anlatım
2 Veri ve ilgili tanımlar. Konu ile ilgili araştırma. Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
3 Programlamaya giriş. Bilgisayar programının yüklenmesi. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
4 Veri giriş yöntemleri. Evde tekrar. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
5 Veri çıkış yöntemleri. Evde tekrar. Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Karar yapıları. Problem çözme uygulaması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
7 Karar yapılarında veri kullanımı. Evde tekrar.
8 Ara Sınav Uygulama Sınavı. Performans Değerlendirmesi
9 Bilgisayarda döngü yapıları. Uygulama ödevi. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Ödev
10 Şartlı döngü yapıları - I (while) Problem çözme uygulaması.
11 Şartlı döngü yapıları - II (until) Uygulama ödevi. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
12 Şartlı döngü yapıları - III (repeat) Uygulama ödevi. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
13 Sınıf yapıları. Okuma parçası. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
14 Sınıf yapıları ile problem çözme. Problem çözme uygulaması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
15 Dışarıdan sınıf çağırma ve uygulama. Problem çözme uygulaması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama SInavı. Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar