DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern ve Bütünleşik Yönetim Sistemleri EM   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste yönetim ve bilgi sistemleri ile ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yönetim sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenciler bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı her organizasyona katkıda bulunabilirler.
2) Gelişen teknolojiler maliyetler ve diğer ilgili faktörleri de dikkate alarak yönetim bilimi açısından uygun kazanımları belirler.
3) Yöneticilerin bilgi ve iletişim servislerini kullanmasının geliştirilmesi.
4) Yönetici seviyesinde bilişim servislerinin öneminin kavranması.
5) Bütünleşik yönetim servislerinin kullanım becerisinin kazandırılması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanımlar ve temel kavramlar. Yok Anlatım
Ödev
2 Yönetim nedir, yönetici kimdir. Okuma parçası. Anlatım
Soru-Cevap
3 Yönetim sistemlerine giriş. Temel tanımları ile ilgili okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları. Örnek olay okuması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Örnek Olay
Ödev
5 Yönetici ve Organizasyon. Araştırma ödevi. Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Bilgi ve iletişim nedir. Bilgisayar ödevi. Anlatım
Ödev
7 Yöneticinin bilgi sorumluluğu. Okuma parçası. Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı sınav. Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Bilişim nedir. Bilgisayar ile araştırma ödevi. Anlatım
Örnek Olay
Ödev
10 Yönetim Bilişim sistemleri. Sunumların gözden geçirilmesi.
11 Bilgi ve bütünleşik sistemler. Okuma parçası. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
12 Bütünleşik sistemlerde yönetici ve yönetimin rolü. Performans ödevleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
13 Mobil sistemler ve bilgi iletişim servisleri. Araştırma ödevi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Yöneticilerin mobil sistemlerdeki görevleri. Rollerin gözden geçirilmesi. Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
15 Bütünleşik yönetim sistemlerinde süreç yönetimi. Performans değerlendirme. Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar