DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer YLEMS   101 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek lisans seviyesinde Endüstri Mühendisliğinin herhangi bir alanında bilimsel çalışma yapma ve elde edilen sonuçları bilimsel tekniklere göre sunma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Yüksek lisans aşamasında seminer konusu belirleme ve sunuma hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Danışmanı ile beraber endüstri mühendisliği ile ilgili seçtiği bir konuda bağımsız bir araştırma yürütür.
2) Seçtiği konu ile ilgili son gelişmeleri içeren kapsamlı bir literatür araştırması yapar.
3) Seçtiği konu ile ilgili son gelişmeleri kapsamlı bir literatür araştırması ile yazılı ve sözlü olarak öğretim elemanlarına ve öğrencilere sunar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sunum teknikleri hakkında genel bilgi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sunum teknikleri hakkında genel bilgi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Seminer konusunun belirlenmesi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Literatürün değerlendirilmesi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Literatürün değerlendirilmesi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Literatürün değerlendirilmesi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Problem analizi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Problem analizi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Problem analizi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sonuçların değerlendirilmesi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sonuçların değerlendirilmesi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sonuçların değerlendirilmesi Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sonuçların düzenlenmesi ve yazımı Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sonuçların düzenlenmesi ve yazımı Seminer konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Seminer konusuna hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar