DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fuzzy Mathematical Modeling EM   564 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeşitli problemler örnek gösterilerek bulanık matematik modelleme tekniği hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Klasik ve bulanık kümeler, üyelik fonksiyonları, bulanık küme operasyonları, bulanıklaştırma ve durulaştırma, bulanık bağıntılar, bulanık lineer programlama, bulanık tamsayılı programlama, bulanık matematik modeller.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bulanık matematik modelleme hakkında bilgi sahibi olur.
2) Bulanık bir sistem oluşturmak için üyelik derecelerinin nasıl atanabileceğini ifade eder.
3) Bulanık sayıların toplanması, çıkarılması, çarpılması ve bölünmesi işlemlerini hesaplar.
4) Bulanıklaştırma ve durulaştırma işlemlerini açıklar.
5) Karşılaştığı bir problemi bulanık matematik modelleme kullanarak modelleyebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klasik ve bulanık kümeler Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
2 Klasik ve bulanık kümeler Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
3 Üyelik fonksiyonları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
4 Bulanık küme operasyonları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
5 Bulanıklaştırma ve durulaştırma Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
6 Bulanık bağıntılar Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
7 Bulanık lineer programlama Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Bulanık lineer programlama Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
10 Bulanık tamsayılı programlama Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
11 Bulanık tamsayılı programlama Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
12 Bulanık matematik modeller Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
13 Bulanık matematik modeller Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
14 Bulanık matematik modeller Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
15 Proje sunumları Sunum için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar