DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern ve Bütünleşik Yönetim Sistemleri * EM   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş. Gör.Dr. Irfan MACIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste yönetim ve bilgi sistemleri ile ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yönetim sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanımlar ve temel kavramlar. Yok
2 Yönetim nedir, yönetici kimdir. Okuma parçası.
3 Yönetim sistemlerine giriş. Temel tanımları ile ilgili okuma.
4 Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları. Örnek olay okuması.
5 Yönetici ve Organizasyon. Araştırma ödevi.
6 Bilgi ve iletişim nedir. Bilgisayar ödevi.
7 Yöneticinin bilgi sorumluluğu. Okuma parçası.
8 Ara Sınav Yazılı sınav.
9 Bilişim nedir. Bilgisayar ile araştırma ödevi.
10 Yönetim Bilişim sistemleri. Sunumların gözden geçirilmesi.
11 Bilgi ve bütünleşik sistemler. Okuma parçası.
12 Bütünleşik sistemlerde yönetici ve yönetimin rolü. Performans ödevleri.
13 Mobil sistemler ve bilgi iletişim servisleri. Araştırma ödevi.
14 Yöneticilerin mobil sistemlerdeki görevleri. Rollerin gözden geçirilmesi.
15 Bütünleşik yönetim sistemlerinde süreç yönetimi. Performans değerlendirme.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar