DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Integer and Goal Programming EM   565 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeşitli problemlere ilişkin tamsayılı ve amaç programlama yaklaşımları ve ilgili çözüm teknikleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Tamsayılı programlamaya giriş, tamsayılı programlama problemlerini formüle etme, sırt çantası problemi, atama problemleri, tamsayılı programlama modellerini çözme, dal sınır algoritması, sezgisel ve meta sezgisel çözüm yaklaşımları, amaç programlama türleri, amaç programlama problemlerini formüle etme, amaç programlama modellerini çözme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri mühendisliği ile ilgili konularda yüksek lisans seviyesinde uygun analitik ve matematik modelleme tekniklerini açıklar.
2) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen ileri derecedeki doğrusal programlama problemlerini formüle eder.
3) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen doğrusal programlama modellerini uygun çözüm yöntemleri ile çözer.
4) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen ileri derecedeki tamsayılı programlama problemlerini formüle eder.
5) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen tamsayılı programlama modellerini uygun çözüm yöntemleri ile çözer.
6) Tamsayılı programlama modellerinin çözümü için dal-sınır algoritmasını kullanır.
7) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen ileri derecede amaç programlama problemlerini formüle eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tamsayılı programlamaya giriş Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
2 Tamsayılı programlama problemlerini formüle etme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
3 Tamsayılı programlama problemlerini formüle etme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
4 Sırt çantası problemi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
5 Atama problemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
6 Tamsayılı programlama modellerini çözme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
7 Dal sınır algoritması Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Sezgisel ve meta sezgisel çözüm yaklaşımları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
10 Amaç programlama türleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
11 Amaç programlama problemlerini formüle etme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
12 Amaç programlama problemlerini formüle etme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
13 Amaç programlama modellerini çözme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
14 Amaç programlama modellerini çözme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Problem Çözme
15 Proje sunumları Sunum için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar