DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Integer and Goal Programming EM   565 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeşitli problemlere ilişkin tamsayılı ve amaç programlama yaklaşımları ve ilgili çözüm teknikleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Tamsayılı programlamaya giriş, tamsayılı programlama problemlerini formüle etme, sırt çantası problemi, atama problemleri, tamsayılı programlama modellerini çözme, dal sınır algoritması, sezgisel ve meta sezgisel çözüm yaklaşımları, amaç programlama türleri, amaç programlama problemlerini formüle etme, amaç programlama modellerini çözme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri mühendisliği ile ilgili konularda yüksek lisans seviyesinde uygun analitik ve matematik modelleme tekniklerini açıklar.
2) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen ileri derecedeki doğrusal programlama problemlerini formüle eder.
3) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen doğrusal programlama modellerini uygun çözüm yöntemleri ile çözer.
4) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen ileri derecedeki tamsayılı programlama problemlerini formüle eder.
5) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen tamsayılı programlama modellerini uygun çözüm yöntemleri ile çözer.
6) Tamsayılı programlama modellerinin çözümü için dal-sınır algoritmasını kullanır.
7) Bir hizmet ya da imalat sisteminde karşılaşılabilen ileri derecede amaç programlama problemlerini formüle eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)