DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Maliyet Analizi ve Kontrolü EM   563 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelecekte endüstri işetmelerinin planlama ve kontrol departmanlarında uzman ve yönetici olarak çalışmak isteyen endüstri mühendislerine, planlama, bütçeleme, maliyet analizi ve sapma analizleri konularında mesleki bilgi öğrenilmesini sağlamak. Bu kapsamda, bütçeleme sistemleri,finansal yönetim çevrimi, tahminleme ve ihtiyaç analizi, bütçe analizi, iç kontrol, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerinden bahsedilecektir.
Dersin İçeriği
Maliyetlerin seyri; maliyet-miktar-kar analizi; geçerli maliyet kavramı; fiyatlandırma kavramları; yönetim kontrol sistemleri; bütçeleme; sapma analizleri; transfer fiyatlandırması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma ayaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2) Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
4) Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
5) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
6) Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme.
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
8) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)