DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Discrete Optimization EM   551 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Endüstri Mühendisliğinin en temel konularından olan matematiksel modelleme ve yöneylem araştırması kavramlarının ele alınması, kesikli değişkenlere sahip problemler için çözüm aranması ve bu modellerin yazılımlar yardımıyla çözümünün incelenmesidir.
Dersin İçeriği
Yöneylem araştırmasına genel bakış, Matematiksel model oluşturma, Lineer modellerin çözüm yaklaşımları, Tamsayılı programlama, İkili (binary) programlama, Graf teorisine giriş, Çözüm karmaşıklığı analizi, Kesikli sezgisel yaklaşımlar, Optimizasyon yazılımları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yöneylem araştırması ve kesikli optimizasyon modelleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
2) Matematiksel model için uygun formülasyon tasarlama ve geliştirme
3) Farklı çözüm yaklaşımlarını analiz eder ve uygun yaklaşımı seçer.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)