DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Technology Management and Transfer EM   548 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders teknolojiyi yönetecek mühendislere teknoloji yönetim metodolojisi, oyuncular, başarı faktörleri hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders organizasyon, iletişim ve bilgi teknolojisi üzerine çok disiplinli bir bakış açısı içermektedir. Teknoloji transferi, bilginin bir tür kanal üzerinden uygulanması anlamına geldiğinden, bu kanaldaki sanayi, akademi ve devletin rolleri tartışılacaktır. Konular: TT modelleri, araştırma konsorsiyumları, teknoloji ve rekabet gücü, teknoparklar ve teknopolis.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) yeni teknikler öğrenme
2) analitik düşünce
3) proje yönetimi
4) liderlik
5) araştırma ve tartışma yöntemleri geliştirme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ve tanışma Anlatım
Soru-Cevap
2 Giriş Management of Technology Tarek Khalil bölüm 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Refah yaratmada Teknolojinin rolü Management of Technology Tarek Khalil bölüm 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Teknoloji yönetiminde kritik faktörler Management of Technology Tarek Khalil bölüm 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
5 TY de yeni paradigmalar Management of Technology Tarek Khalil bölüm 4
6 teknoloji yaşam döngüsü Management of Technology Tarek Khalil bölüm 5 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 teknolojik inovasyon süreci Management of Technology Tarek Khalil bölüm 6 Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav
9 rekabetçilik Management of Technology Tarek Khalil bölüm 7 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
10 iş stratejisi ve teknoloji stratejisi Management of Technology Tarek Khalil bölüm 8 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 teknoloji planlama Management of Technology Tarek Khalil bölüm 9 Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 teknolojiyi elde etme ve kullanma Management of Technology Tarek Khalil bölüm 10 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 teknoloji transferi Management of Technology Tarek Khalil bölüm 11
14 imalat ve hizmet sektörü Management of Technology Tarek Khalil bölüm 12 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 proje sunumları proje kılavuz Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar