DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynaklarında Yeni Gelişmeler EM   526 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organizasyonlarda değişmekte olan insana bakış açısı doğrultusunda gelişen insan kaynakları sistemlerinin ve bu konudaki uygulamaların anlaşılmasını sağlamak, bu alandaki yeni bilgi ve yaklaşımları tanıtmak.
Dersin İçeriği
İnsan kaynakları yönetimi sistemlerinin gelişimi doğrultusunda yeni yaklaşımların araştırılarak incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını gözden geçirip bilgilerini güncellemiştir.
2) Temel fonksiyonlara ait uygulamalar hakkında bilgi sahibidir
3) Temel fonksiyonlara ait farklı sektörlerde uygulamalar yapabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İnsan kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını gözden geçirme 1 Kaynak okuma Anlatım
2 Temel İnsan kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını gözden geçirme 2 Kaynak okuma Anlatım
3 Temel İnsan kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını gözden geçirme 3 Kaynak okuma Anlatım
4 Temel İnsan kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını gözden geçirme 4 Kaynak okuma Anlatım
5 Temel İnsan kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını gözden geçirme 5 Kaynak okuma Anlatım
6 Farklı sektörlerdeki uygulamaları araştırmak Araştırma Proje Temelli Öğrenme
7 Farklı sektörlerdeki uygulamaları araştırmak Araştırma Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Hazırlık Yazılı Sınav
9 Farklı sektörlerdeki uygulamaları araştırmak. Araştırma Anlatım
10 Uygulama yapmak Özgün uygulama hazırlığı Anlatım
11 Uygulama yapmak Özgün uygulama hazırlığı Proje Temelli Öğrenme
12 Uygulama yapmak Araştırma Proje Temelli Öğrenme
13 Uygulama yapmak Araştırma Proje Temelli Öğrenme
14 Uygulama yapmak Araştırma Anlatım
15 Uygulama yapmak Araştırma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar