DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analytical Models for Supply Chain EM   018 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı günümüz bütünleşik tedarik zincirlerindeki tasarım, planlama, kontrol ve koordinasyon problemlerinin tartışılmasıdır.
Dersin İçeriği
Lojistik ve tedarik zinciri sistemlerine genel bakış, talep tahmin yöntemleri, envanter yönetimi, parti büyüklüğü belirleme, malzeme ihtiyaç planlaması, dağıtım gerekleri planlaması, tedarikçi seçim problemleri, dağıtım yönetimi, eşgüdümlü tedarik zinciri, dinamik fiyatlandırma ve verimlilik yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tedarik zincirinin temel bileşenleri ve karar problemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olur.
2) Tedarik zincirinde karşılaşılan problemler için uygun yöneylem araştırması modelini formüle eder ve geliştirir.
3) Tedarik zinciri vakıa problemerini takım olarak analiz eder, altenatif çözümler geliştirir ve tartışır.
4) Lojistik ve envanter problemlerini inceler ve formüle eder.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)