DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern ve Bütünleşik Yönetim Sistemleri EM   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste yönetim ve bilgi sistemleri ile ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yönetim sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenciler bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı her organizasyona katkıda bulunabilirler.
2) Gelişen teknolojiler maliyetler ve diğer ilgili faktörleri de dikkate alarak yönetim bilimi açısından uygun kazanımları belirler.
3) Yöneticilerin bilgi ve iletişim servislerini kullanmasının geliştirilmesi.
4) Yönetici seviyesinde bilişim servislerinin öneminin kavranması.
5) Bütünleşik yönetim servislerinin kullanım becerisinin kazandırılması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)