DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Afet ve Acil Durum Yönetimi EM   004 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste yönetim ve bilgi sistemleri ile ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yönetim sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması ve genel afet bilgilendirmesi kavramlarını öğrenir.
2) Afet risk yönetim sistemi evreleri, Hazırlık ve önleme, Müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma hakkında bilgi sahibi olur.
3) Türkiye de görülen afetler ve risk yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olur.
4) Dünyada yaşanan önemli afetler ve yapılan risk yönetimlerini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
X
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
X
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ile ilgili temel kavram ve yöntemler. Tanımları ile ilgili parçası. Anlatım
2 Afet ve risk nedir. Afet ile ilgili araştırma. Anlatım
Gösteri
3 Afetler ve riskler. Türkiye de afetlere yönelik araştırma. Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Afetlerde yönetim, yönetici kavramları. Konu ile ilgili okuma parçası. Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
5 Afet yöneticisi ve sorumluluk alanları. Konun ilgi alanında araştırma. Anlatım
Gösteri
6 Türkiye de Afet mevzuatı. Kanunun ilgili maddelerini okunması. Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
7 Afet ile ilgili yasal sınırlamalar. Kanunun ilgili maddelerini okunması. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü sınava hazırlık. Sözlü Sınav
9 Acil durum nedir. Konuya ait araştırma ödevi. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Ödev
10 Afetlerde yönetim modelleri. Örnek olay gösterimi. Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
11 Afetlere karşı hazırlıklı olma. Okuma parçası.
12 Afetlerde zarar Azaltma. Tartışma ödevine hazırlık.
13 Afetlere Müdahale. Tartışma. Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Afetlere kurtarma. Makale tartışması. Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Genel Tekrar. Konuların gözden geçirilmesi. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar