DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Afet ve Acil Durum Yönetimi EM   004 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste yönetim ve bilgi sistemleri ile ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yönetim sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması ve genel afet bilgilendirmesi kavramlarını öğrenir.
2) Afet risk yönetim sistemi evreleri, Hazırlık ve önleme, Müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma hakkında bilgi sahibi olur.
3) Türkiye de görülen afetler ve risk yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olur.
4) Dünyada yaşanan önemli afetler ve yapılan risk yönetimlerini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)