DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması YLEMT   301 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından Yüksek Lisans programına kabul edilen Yüksek Lisans öğrencilerinin çalıştığı alan ile ilgili bilgiye erişme, çalışma kurma, veri elde etme, etik kurallara uygun bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yüksek lisans tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüksek lisans tezi için seçmiş olduğu özgün araştırma problemi ile ilgili bağımsız araştırma yapar.
2) Bu araştırma konusu hakkında bilgiye ulaşır ve literatürdeki eksiklikleri belirler.
3) Seçilen bir endüstri mühendisliği problemini amacına uygun bir şekilde formüle eder.
4) Seçilen bu probleme özgü yeni ve özgün yöntemler ve yaklaşımlar geliştirir.
5) Bu yöntem ve yaklaşımlarının sonuçlarını değerlendirir.
6) Çalışmanın sonuçlarını etik değerleri de dikkate alarak yazılı ve sözlü olarak sunar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Tez konusuna ilişkin hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
9 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusuna ilişkin hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tez konusuna ilişkin hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar