DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLEM   202 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından Yüksek Lisans programına kabul edilen Yüksek Lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması
Dersin İçeriği
Öğrencinin danışmanı tarafından belirlenen konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri Mühendisliği alanında danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuda araştırma yapar.
2) Belirlenen konu ile ilgili problem çözme konusundaki aşamaları uygular.
3) Belirlenen konu ile ilgili problem çözme aşamasında yeni yöntemler geliştirir.
4) Bu yöntemlerin sonuçlarını değerlendirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık Sözlü Sınav
9 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Danışman tarafından belirlenen konular Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar