DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Kontrol Sistemleri ve Bütçeleme EM   562 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelecekte endüstri işetmelerinin planlama ve kontrol departmanlarında uzman ve yönetici olarak çalışmak isteyen endüstri mühendislerine, planlama, bütçeleme, maliyet analizi ve sapma analizleri konularında mesleki bilgi öğrenilmesini sağlamak. Bu kapsamda, bütçeleme sistemleri,finansal yönetim çevrimi, tahminleme ve ihtiyaç analizi, bütçe analizi, iç kontrol, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerinden bahsedilecektir.
Dersin İçeriği
Maliyetlerin seyri; maliyet-miktar-kar analizi; geçerli maliyet kavramı; fiyatlandırma kavramları; yönetim kontrol sistemleri; bütçeleme; sapma analizleri; transfer fiyatlandırması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bütçelemenin yönetimin planlama ve kontrol fonksiyonlarınındaki rolünün tanımlamabilmesi
2) işletme bütçelerinin tanınması
3) Muhasebe hesapları ve esnek bütçeleri tanımlayabilme
4) Bütçeleme adımlarını listeleyebilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme ve işletme özellikleri dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Beyin Fırtınası
2 İşletme bütçeleri dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İşletme bütçeleri, devam dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Başabaş Analizi dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Tartışma
5 Başabaş Analizi ve karşılıklı tartışma dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
6 Yönetimde karar almayı etkileyen maliyetler dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
7 Yönetimde karar almayı etkileyen maliyetler dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Sözlü Sınav
9 Sapma Analizleri dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Grup Çalışması
10 Alternatif maliyet ve Fırsat maliyeti dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
11 Alternatif maliyet ve Fırsat maliyeti dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
12 Dersin alan konularının tartışılması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Tartışma
13 Dersin alan konularının tartışılması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
14 Dersin alan konularının tartışılması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
15 Dersin alan konularının tartışılması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar