DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Advanced Manufacturing Systems EM   549 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hücresel üretim sistemleri, esnek üretim sistemleri, sanal üretim hücreleri gibi çeşitli üretim sistemlerine ve tesis planlama ve yerleşimine özgü modelleme ve çözüm teknikleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
İleri üretim sistemleri ve matematik modeller: Atölye tipi üretim sistemleri, klasik atölye tipi çizelgeleme, esnek atölye tipi çizelgeleme, montaj hatları, hücresel üretim sistemleri, esnek üretim sistemleri, sanal üretim hücreleri, tesis planlama ve yerleşimi, genel tesis planlama ve yerleşimi, fraktal yerleşim, dağıtık yerleşim, holonik yerleşim, modüler yerleşim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Montaj hatları, esnek hücresel üretim sistemleri gibi çeşitli üretim sistemlerini açıklar.
2) Çeşitli üretim sistemlerinde karşılaşılan problemlere özgü modelleme ve çözüm yaklaşımlarını kavrar.
3) Tesis yerleşimini ve ilişkili teknikleri kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İleri üretim sistemleri ve matematik modeller Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
2 Atölye tipi üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
3 Klasik atölye tipi çizelgeleme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
4 Esnek atölye tipi çizelgeleme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
5 Montaj hatları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
6 Hücresel üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
7 Esnek üretim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Sanal üretim hücreleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
10 Tesis planlama ve yerleşimi, genel tesis planlama ve yerleşimi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
11 Fraktal yerleşim Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
12 Dağıtık yerleşim Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
13 Holonik yerleşim Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
14 Modüler yerleşim Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
15 Proje sunumları Sunum için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar