DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statistical Quality Control EM   546 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, kalite kontrol ve iyileştirmede kullanılan modern istatistik yöntemlerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği
Kalite kavramları, temel istatistiksel kalite teknikleri, veri analizi, kontrol şemaları, kabul örneklemesi planları, istatistik paket programların kullanılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiksel proses kontrol tekniklerini süreç izleme ve iyileştirme için kullanır.
2) Seçilen bir süreç veya ürün kalite karakteristiği için uygun kontrol grafik türünü seçer ve uygular.
3) Bir sürecin ve ölçme sisteminin yetkinliğini uygun bir ölçütle analizini yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Değişkenler için Kontrol Şemaları I ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Değişkenler için Kontrol Şemaları II ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Özellikler için Kontrol Şemaları I ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Özellikler için Kontrol Şemaları II ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Süreç ve ölçme sistemi yetkinliği ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 CUSUM ve EWMA şemaları I ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 CUSUM ve EWMA şemaları II ilgili kitap bölümünün okunması
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Süreç tasarımı ve iyileştirme için deneysel tasarımlar I ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Süreç tasarımı ve iyileştirme için deneysel tasarımlar II ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Parti-Parti Kabul örneklemesi planları I ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Parti-Parti Kabul örneklemesi planları I ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Diğer kabul örneklemesi planları I ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Diğer kabul örneklemesi planları II ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje sunumları sunuma hazırlık Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar