DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analytical Models for Supply Chain EM   018 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı günümüz bütünleşik tedarik zincirlerindeki tasarım, planlama, kontrol ve koordinasyon problemlerinin tartışılmasıdır.
Dersin İçeriği
Lojistik ve tedarik zinciri sistemlerine genel bakış, talep tahmin yöntemleri, envanter yönetimi, parti büyüklüğü belirleme, malzeme ihtiyaç planlaması, dağıtım gerekleri planlaması, tedarikçi seçim problemleri, dağıtım yönetimi, eşgüdümlü tedarik zinciri, dinamik fiyatlandırma ve verimlilik yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tedarik zincirinin temel bileşenleri ve karar problemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olur.
2) Tedarik zincirinde karşılaşılan problemler için uygun yöneylem araştırması modelini formüle eder ve geliştirir.
3) Tedarik zinciri vakıa problemerini takım olarak analiz eder, altenatif çözümler geliştirir ve tartışır.
4) Lojistik ve envanter problemlerini inceler ve formüle eder.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lojistik ve Tedarik Zinciri kavramlarına genel bir bakış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Talep Tahmin Modelleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Envanter yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Malzeme İhtiyaç Planlaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Dağıtım İhtiyaçları Planlaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Tedarikçi Seçim Problemleri ve Metotları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Tedarikçi Seçim Problemleri ve Metotları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Ara sınavı hazırlığı
9 Ağ tasarım problemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Ağ tasarım problemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Parti büyüklüğü belirleme problemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Eşgüdümlü tedarik zinciri problemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Eşgüdümlü tedarik zinciri problemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Dinamik fiyatlandırma ve gelir yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Dinamik fiyatlandırma ve gelir yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar