DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Heuristics EM   014 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Cenk ŞAHİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere Sezgisel Algoritmalarla ilgili temel bilgileri kazandırmak, bu alandaki yeni gelişmeleri takip edebilme ve sezgisel algoritmaları mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerilerini geliştirmektir. Böylece, öğrencilerin sezgisel algoritmalarla ilgili önemli konuları öğrenmeleri ve karsilastiklari çeşitli ekonomik alanlarda kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders optimizasyon amacı ile kullanılan modera sezgiselleri içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sezgisel tekniklerin temel presiplerini kavrama
2) Sezgisel metotları problemlere uyarlayabilme
3) Sezgisel teknikler arasındaki farlılıkları anlayabilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
2
Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
4
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
5
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
6
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7
Endüstri Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
9
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
10
Endüstri Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
13
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
14
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
15
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sezgisel Algoritmalara Giriş Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Modern arama teknikleri Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Tabu arama Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Tavlama benzetimi Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Genetik algoritma Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Differansiyel gelişim algoritması Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Karınca kolonisi Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Yazılı Sınav
9 Parçacık sürüsü algoritması Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Bulanık mantık Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Yapay sinir ağları Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Sezgisel algoritma uygulamaları-1 Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Sezgisel algoritma uygulamaları-2 Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma
14 Sezgisel algoritma uygulamaları-3 Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Sezgisel algoritma uygulamaları-4 Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynakları ve çalışma notlarını okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar