DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması YLJMT   302 4 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrencilerin bilimsel olarak bağımsız bir çalışma yapabileceğini, özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma yapabileceğini ve bulgularının yayınlamasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili literatür taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) tez konularını oluşturur.
2) Bir araştırma çalışmasında takip edilmesi gereken etik kuralları ve bilimsel çalıntıdan nasıl uzak durulması gerektiğini kavrar
3) Tez konusu ile ilgili alan taraması yapar.
4) Tez konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
5) Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
6) Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar
7) Araştırmayı rapor haline getirir
8) Araştırma raporunu savunur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konunun Araştırılması ve Tartışılması Anlatım, soru cevap, tartışma
2 Çalışma aşamalarının planlanması (arazi çalışması-Laboratuvar vb) Anlatım, soru cevap, tartışma
3 1 Çalışma ile ilgili veri toplanması (arazi çalışmaları, data vb) Anlatım, soru cevap, tartışma
4 2 Çalışma ile ilgili veri toplanması (arazi çalışmaları vb) Anlatım, soru cevap, tartışma
5 3 Çalışma ile ilgili veri toplanması (arazi çalışmaları vb) Anlatım, soru cevap, tartışma
6 4 Çalışma ile ilgili veri toplanması (arazi çalışmaları vb Anlatım, soru cevap, tartışma
7 Gelişmelerin değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma
8 Ara Sınav ödev
9 5 materyallerin incelenmesi ( analizlerinin- kesitlerinin yapılması ) Anlatım, soru cevap, tartışma
10 6 materyallerin incelenmesi ( analizlerinin- kesitlerinin yapılması ) Anlatım, soru cevap, tartışma
11 7 materyallerin incelenmesi ( analizlerinin- kesitlerinin yapılması ) Anlatım, soru cevap, tartışma
12 Sonuçların değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma
13 Sonuçların değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma
14 Raporların yazılması Anlatım, soru cevap, tartışma
15 Araştırmanın jüri önünde sunulması Anlatım, soru cevap, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tez Sunumu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar