DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer YLJMS   102 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri belirli bir konuda literatür araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek; öğrencilerin bu araştırma sonucu derledikleri bilgileri sentezleyebilmelerini, yorumlayabilmelerini, sunabilmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Seminer yüksek lisans programının zorunlu bir öğesidir. Literatür araştırmasıyla derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, akademik kurallar çerçevesinde yazımı ve etkili bir şekilde sunumunu kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışma yürütürken önceki bilgi ve birikimlerden yararlanır.
2) Çalışmalarını yürütürken etik kuralları gözetir.
3) Belirli bir bilimsel problemin çözümü için gerekli olan bilgileri derleyebilme, analiz edebilme ve yorumlama becerisi kazanır.
4) Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri akademik bir makale şekline getirme becerisi kazanır.
5) Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri bir topluluk karşısında en etkili biçimde sunabilme becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma konusunun belirlenmesi Seminer konusuna hazırlık
2 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma Seminer konusuna hazırlık
3 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma Seminer konusuna hazırlık
4 Araştırılan konu hakkında ön hazırlık ve tartışma Seminer konusuna hazırlık
5 Makale okuma, literatür araştırması Seminer konusuna hazırlık
6 literatür araştırması, makale okuma Seminer konusuna hazırlık
7 Gelişmelerin izlenmesi Seminer konusuna hazırlık
8 Ara Sınav Seminer konusuna hazırlık
9 Makele okuma Seminer konusuna hazırlık
10 4 Makele okuma Seminer konusuna hazırlık
11 Gelişmelerin izlenmesi Seminer konusuna hazırlık
12 Sonuçların değerlendirilmesi Seminer konusuna hazırlık
13 Sonuçların değerlendirilmesi Seminer konusuna hazırlık
14 Rapor yazımı Seminer konusuna hazırlık
15 Araştırmanın dinleyici önünde sunulması Seminer konusuna hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Seminer konusuna hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar