DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLJM   204 4 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek Lisans tezinin amacı öğrencilerin seçilen bir alanda bağımsız bir çalışma yapabileceğini göstermek, belirli bir zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma yapabileceğini ortaya koymak ve bulgularının ikna edici bir biçimde yayınlamaktır.
Dersin İçeriği
Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar.Tez konusu danışmanın görüşü ve desteği alınarak yürütülür.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir araştırma çalışmasında takip edilmesi gereken etik kuralları kavrar.
2) Bilimsel bir problemi verilen sınırlı bir zaman dilimi içinde uygun bilimsel yöntemleri uygulayarak çözer
3) Üzerinde çalışılan problemin çözümü için derlenen bilgileri yorumlar ve düşüncelerini aktarır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgilendirme İlgili kaynakları okumak Anlatım
2 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 1 konu seçimi ve tartışılması İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 2 konu şeçimi ve tartışılması. İlgili kaynakları okumak
6 3 konu seçimi ve tartışılması. İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 5 Konu seçimi ve tartışılması İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 6 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 7 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 8 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak
12 9 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 10 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak
14 11 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
15 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar İlgili kaynakları okumak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynakları okumak Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar