DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stabilite Analizlerinde Limit Denge Metodları JM   647 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şev stabilitesi analizlerinde temel jeoteknik kavramları, yenilme mekanizmalarını, şevlerin stabilitesinde limit denge analiz yöntemlerinin mekaniğini, analiz yöntemlerinin genel karakteristiklerini (güvenlik katsayısı, eşitlikler ve bilinmeyenler), İsveç dilim, Bishop, Janbu, Morgenstern-Price, Spencer yöntemlerini, bilgisayar programları ile stabilite analizlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Şev stabilitesi analizlerinde temel jeoteknik kavramlar. Yenilme mekanizmaları. Şevlerin stabilitesinde limit denge analiz yöntemlerinin mekaniği. Analiz yöntemlerinin genel karakteristikleri (güvenlik katsayısı, eşitlikler ve bilinmeyenler), İsveç dilim, Bishop, Janbu, Morgenstern-Price, Spencer yöntemleri. Bilgisayar programları ile stabilite analizleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
2) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
3) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
4) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
5) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
6) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
7) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
8) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
9) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
10) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
11) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
12) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
13) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
14) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.
15) Şev stabilitesi analizlerini, modelleme ve tasarım yapmayı öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şev stabilitesi analizlerinde temel jeoteknik kavramlar Literatür çalışması Anlatım
2 Yenilme mekanizmaları Literatür çalışması Anlatım
3 Şevlerin stabilitesinde limit denge analiz yöntemlerinin mekaniği. Literatür çalışması Anlatım
4 Analiz yöntemlerinin genel karakteristikleri Bilgisayar programları ile stabilite analizleri. Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
5 Güvenlik katsayısı, eşitlikler ve bilinmeyenler Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
6 İsveç dilim, Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
7 Bishop, Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
9 Janbu,. Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
10 Morgenstern-Price Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
11 Spencer yöntemleri. Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
12 Şev stabilitesi hesaplamalarında hassasiyet analizleri Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
13 Dış yük ve destek sistemlerinin stabilite üzerinde etkileri Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
14 Şevlerin stabilizasyonu yöntemleri Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Şev stabilizasyonu tasarımları Literatür çalışması Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava khazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar