DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Zemin Mekaniği JM   641 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konsolidasyon ve üç eksenli dayanım konularının lisans düzeyinde verilemeyen ileri düzey konularını öğretmek.
Dersin İçeriği
Giriş, tarihçe, konsolidasyon, konsolidasyon oturması, Aşırı Konsolidasyon Derecesi, OCR, ön konsolidasyon basıncı, konsolidasyon hızı, Log-zaman yöntemi, Karekök-zaman yöntemi, konsolidasyon katsayıları, Hacımsal sıkışma katsayısı (Mv), Sıkışma indisi (Cc), Konsolidasyon katsayısı (Cv), Sıkışma katsayısı (av), üç eksenli dayanım parametreleri, deviatorik stress, üç eksenli kırılma zarfı, boşluk suyu basıncı, efektif stres

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konsolidasyon katsayıları, hızı, zamanı ve yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenir.
2) Üç eksenli dayanım parametrelerini uygulamalı olarak öğrenir.
3) Efektif ve toplam gerilme kavramlarını öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tarihçe, konsolidasyon Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
2 Konsolidasyon oturması Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
3 Aşırı konsolidasyon derecesi (OCR) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
4 Ön konsolidasyon basıncı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
5 Konsolidasyon hızı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
6 Log-Zaman yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
7 Karekök-Zaman yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
8 Ara Sınav Sınav öncesi işlenen konuların ve deney sonuçlarının çalışılması
9 Konsolidasyon katsayıları, Hacımsal sıkışma katsayısı (Mv) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
10 Sıkışma indisi (Cc) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
11 Konsolidasyon katsayısı (Cv) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
12 Sıkışma katsayısı (av) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
13 Üç eksenli dayanım parametreleri, deviatorik stress Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
14 Boşluk suyu basıncı, efektif stres Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney hakkında haftlık gelişimin sunulması
15 Üç eksenli kırılma zarfı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deneyler ile ilgili hazırlanan raporların teslimi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi işlenen konuların ve deney sonuçlarının çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar