DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Projeleri için Depremsellik Analizleri JM   638 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önemli mühendislik projeleri için depremsellik analizlerini, aktif faylar boyunca tampon bölge uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
Fay, aktif ve pasif faylar, aktif tektonik, Paleosismoloji, Tarihsel kayıtlar, Aletsel kayıtlar, Maksimum olası deprem hesapları, Maksimum olası zemin hakim titreşim periyodu, Probabilistik deprem risk analizleri., Sismik zon haritaları, Mikrobölgeleme, imar çalışmalarında uygulama,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Önemli mühendislik projeleri için depremsellik analizlerini öğrenir.
2) Maksimum olası yer ivmesi haritaları yapıldığını uygulamalı olarak öğrenir.
3) Paleosismolojik araştırmaların nasıl yapıldığını öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Tarihçe Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve yapılacak uygulama projesi ile ilgili dökümanların fotokopiciden temini
2 Fay, aktif ve pasif faylar, aktif tektonik Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
3 Paleosismoloji Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
4 Tarihsel kayıtlar Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
5 Aletsel kayıtlar Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
6 Maksimum olası deprem hesapları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
7 Segmentasyon Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
8 Ara Sınav Sınav öncesi işlenen konuların çalışılması
9 Maksimum olası zemin hakim titreşim periyodu Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
10 Probabilistik deprem risk analizleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
11 Sismik zon haritaları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
12 Diğer jeolojik ve jeofizik faktörler Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi ile ilgili haftalık ilerlemenin rapor edilmesi
13 Mikrobölgeleme, imar çalışmalarında uygulama Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve uygulama projesi raporunun teslimi
14 Uygulamaya yönelik problemlerin çözümü Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
15 Konu tekrarları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi işlenen konuların çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar