DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sığ Sismik Verilerin Yorumu ve Analizi JM   634 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sığ sismik verilerin elde edilmesinde kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler vermek ve sığ sismik verilerin yorumu ve analizini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Sismik yöntemin amacı ve bu yöntemle yer altındaki yapıların ayırt edilmesi, Deniz dibinde petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılması, Tek ışınlı ve çok ışınlı batimetrik verilerin analizi, Sismik kaynak çeşitleri (Uniboom, Sparker, Echo Sounding) ve aralarındaki farklar, Sismik verilerin elde edilmesi, Deniz tabanı yansıması verileri, Akustik verilerin analizi ve yorumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sismik yöntem ile yer altındaki yapıların ayırt eder
2) Deniz dibinde petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılmasını açıklar
3) Tek ışınlı ve çok ışınlı batimetrik verilerin analizi eder
4) Sismik kaynak çeşitleri (Uniboom, Sparker, Echo Sounding) ve aralarındaki farkları açıklar
5) Deniz Tabanı yansıma verielrini açıklar
6) Sismik verilerin elde edilmesini açıklar
7) Akustik verilerin analizini ve yorumunu yapar
8) Ara Sınav
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sismik yöntemi ile yer altındaki yapıların ayırt edilmesi. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
2 Deniz dibinde petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılması. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
3 Sismik dalga yayınımı, Sismik veri toplama. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Sismik veri işlem, Sismik göç. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Tek ışınlı ve çok ışınlı batimetrik verilerin analizi. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Sismik kaynak çeşitleri (Uniboom, Sparker, Echo Sounding) ve aralarındaki farklar. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Sismik verilerin elde edilmesi. Deniz tabanı yansıma verileri. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Akustik verilerin analizi ve yorumu. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
10 Sığ Sismikte Sismik stratigrafik yorumlama prensipleri. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
11 Sismik refleksiyonların jeolojik anlamları. Sismik stratigrafik yaklaşım ve yöntemi. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Sığ sismik kayıtlarda çökelme ortamlarına göre sismik fasiyesler. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Sığ Sismik kesitte depozisyonal sistemler. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Sığ sismik kesitte Sequence stratigrafik yorum. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Sığ sismik kesitte Sequence stratigrafik yorum. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar