DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geçirimsizleştirme Yöntemleri JM   632 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,Mühendislik Projelerinde karşılaşılan su sorunlarına çözüm üretmeyi, su problemlerinin giderilmesi için uygulanacak yöntemleri belirlemeyi, araştırma tekniklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Mühendislik yapılarında karşılaşılan su sorunlarının giderilmesi amacıyla yapılan araştırmalar ve uygulamalar. Geçirimsizlik yöntemlerinin incelenmesi, uygun geçirimsizlik yönteminin seçimi. Enjeksiyon, slurry trench (kalın duvar), elastik ince duvar, yöntemleri. Membran uygulamaları, Temel ya da zemin özelliğine göre hangi yöntemin uygun olacağının teknik, uygulama ve ekonomik açıdan araştırılması dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik Projelerinde karşılaşılan su sorunlarına çözüm üretme yeteneği kazanır.
2) Su problemlerinin giderilmesi için uygulanacak yöntemleri belirler.
3) Araştırma teknikleri öğrenir
4) Maliyet ve emniyet açısından hangi yöntemin uygun olacağına karar verme yeteneğini kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeraltısuyu ve genel kavramlar Düz anlatım, sunu, tartışma
2 Yapı temellerinin yeraltısuyu açısından incelenmesi Düz anlatım, sunu, tartışma
3 Zeminlerin geçirimlilik durumlarının araştırılması Düz anlatım, sunu, tartışma
4 Permaabilite ve Basınçlı su deneyleri ve hesaplamaları Düz anlatım, sunu, tartışma
5 Uygun geçirimsizleştirme yöntemlerinin değerlendirilmesi Düz anlatım, sunu, tartışma
6 Enjeksiyon yöntemleri Düz anlatım, sunu, tartışma
7 Yüksek Basınç Enjeksiyonu (Jet Grouting) yöntemi Düz anlatım, sunu, tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav, ödev
9 Slurry Trench yöntemi Düz anlatım, sunu, tartışma
10 Thin wall uygulaması Düz anlatım, sunu, tartışma
11 Well - Point ve pompaj yöntemleri Düz anlatım, sunu, tartışma
12 Baraj Temellerinde geçirimsizleştirme uygulamaları ve tasarımı Düz anlatım, sunu, tartışma
13 Jeomembran uygulamaları Düz anlatım, sunu, tartışma
14 Bina temellerinde su sorunuları ve örnekler Düz anlatım, sunu, tartışma
15 Bina temellerinde su sorunuları ve örnekler Düz anlatım, sunu, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav, sunum

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar