DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğru Akım Özdirenç Düşey Elektronik Sondajı JM   629 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Düşey elektrik sondaj (DES) yöntemi ile su arama hakkında genel bilgiler vermek ve DES çalışma tekniklerini kullanarak yeraltında su arama uygulamasının nasıl yapıldığını öğretmektir
Dersin İçeriği
Doğru akım özdirenç düşey yöntemi, Temel kavramlar, Arazide kullanılan elektrot açılım türleri, Çalışma teknikleri, DES (Düşey Elektrik Sondajı) Eğrileri, Düşey Elektrik Sondajı uygulamaları, DES yöntemiyle tatlı-tuzlu su bölgelerinin ayrımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru akım özdirenç düşey yöntemini açıklar
2) Temel kavramları tanımlar
3) Arazide kullanılan elektrot açılım türlerini açıklar
4) Çalışma tekniklerini tanımlar
5) DES (Düşey Elektrik Sondajı) eğrilerini yorumlar
6) Düşey Elektrik Sondajı uygulamalarını yapar
7) Explains the separation of sweet-salt water zones by DES method
8) Ara Sınav
9) Doğru Akım Dirençli Dikey Elektrikli Sondajı
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğru akım özdirenç düşey yöntemi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
2 Temel fizik kavramları İlgili konuların kitaplardan araştırılması
3 Arazide kullanılan elektrot açılım türleri ve önemi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Çalışma teknikleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 DES (Düşey Elektrik Sondajı) eğrileri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 DES (Düşey Elektrik Sondajı) verilerinin yorumunda kullanılan bilgisayar proğramları. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Farklı bilgisayar proğramlarının (IPI2Win ve Schlumberger gibi) DES verilerine uygulama örnekleri . İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 İki boyutlu (2B) yer elektrik haritalarının yorumlanması. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
10 Surfer proğramını kullanarak kat haritalarının elde edilmesi ve yorumu. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
11 Düşey Elektrik Sondajı uygulamaları. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Düşey Elektrik Sondajı uygulamaları. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Çok elektrotlu rezistivite yöntemi ve uygulamaları. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Düşey Elektrik Sondajı ile elde edilen sonuçların yorumlanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Çok elektrotlu rezistivite ile elde edilen sonuçların yorumlanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Ders Tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar