DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zeminlerin Isıl Özellikleri JM   625 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zeminlerin ısıl değişimlere karşı gösterdiği davranış değişimlerinin araştırılması
Dersin İçeriği
Zemin içerisinde ısı akımını denetleyen faktörler. Isı kapasitesi ve ısı kapasitesinin zemin davranışları üzerindeki etkileri. Zeminlerin yük altında ısıl değişimlere göre davranışlarının incelenmesi. Hacım değişimi ve konsolidasyon ile ısı kapasitesi arasındaki ilişkiler. Uzun ve kısa periyotlu ısı değişimlerinin zeminler üzerindeki mekanik etkileri. Zemin-ısı dengesinin mühendislik açıdan değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel zemin özelliklerinin anlaşılması
2) Isıl değişimlerin zeminler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
3) Değişik iklim bölgelerindeki zemin araştırmalarının ortaya konması
4) Farklı iklim bölgelerindeki zemin mekaniği sorunları
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel zemin mekaniği kavramları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
2 Temel zemin mekaniği kavramları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
3 Temel zemin mekaniği kavramları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
4 Farklı iklim bölgelerindeki zemin mekaniği sorunları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
5 Farklı iklim bölgelerindeki zemin mekaniği sorunları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
6 Farklı iklim bölgelerindeki zemin mekaniği sorunları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
7 Farklı ısıl koşullarda zemin davranışı Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
9 Farklı ısıl koşullarda zemin davranışı Kaynak inceleme ve araştırma
10 Farklı ısıl koşullarda zemin davranışı Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
11 Farklı ısıl koşullarda zemin davranışı Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
12 Zemin türüne bağlı olarak uç iklim koşullarında zemin araştırmaları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
13 Zemin türüne bağlı olarak uç iklim koşullarında zemin araştırmaları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
14 Zemin türüne bağlı olarak uç iklim koşullarında zemin araştırmaları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
15 Zemin türüne bağlı olarak uç iklim koşullarında zemin araştırmaları Kaynak inceleme ve araştırma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak inceleme ve araştırma Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar