DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri I JM   623 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Jeoloji uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin etkin bir şekilde kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
2) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
3) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
4) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
5) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
6) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
7) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
8) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
9) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
10) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
11) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
12) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
13) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
14) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.
15) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve mühendislik problemlerinin çözümünde CBS yazılımları kullanarak modelleme ve analiz yapmayı öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS elemanları ve fonsiyonları Literatür çalışması Anlatım
2 Harita ve projeksiyon tipleri Literatür çalışması Anlatım
3 Veri yapısı Literatür çalışması Anlatım
4 Veri toplama Literatür çalışması Anlatım
5 Veri depolama ve sorgulama Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Mekansal analiz eklentisi Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 3B analiz eklentisi Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Görüntü analizleri Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Jeolojide GIS uygulamaları Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Jeolojide GIS uygulamaları Literatür çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Jeolojide GIS uygulamaları Literatür çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Jeolojide GIS uygulamaları Literatür çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Jeolojide GIS uygulamaları Literatür çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Jeolojide GIS uygulamaları Literatür çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar