DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Paleosismoloji Temel Uygulamaları JM   621 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Paleosismoloji kavramlarının ve uygulamalarının kavratılması
Dersin İçeriği
Geçmişte meydana gelen sismik olayları araştıran çalışmalarda kullanılan temel kavramlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sismik olayların geçmişe dönük değerlendirilmesi
2) Sismik olayların geçmişe dönük değerlendirilmesi
3) Sismik olayların geçmişe dönük değerlendirilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paleosismoloji temel kavramları Kaynak tarama Anlatım
2 Tektonik temel kavramları Kaynak tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Tektonik rejimler Kaynak tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Tektonik rejimler Kaynak tarama Anlatım
5 Neotektonik kavramı Kaynak tarama Anlatım
6 Kuvaterener jeolojisi Kaynak tarama Anlatım
7 Kuvaterener jeolojisi Kaynak tarama Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak tarama Anlatım
9 Temel Paleosismoloji prensipleri Kaynak tarama Anlatım
10 Temel Paleosismoloji prensipleri Kaynak tarama Anlatım
11 Paleosismolojik çalışma yöntemleri Kaynak tarama
12 Paleosismolojik çalışma yöntemleri Kaynak tarama
13 Paleosismolojik saha çalışmaları Kaynak tarama
14 Paleosismolojik kazı çalışmaları Kaynak tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Paleosismolojik çalışmaların yorumlanması Kaynak tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak tarama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar