DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Jeolojisi JM   618 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden yataklarının aranmasına yönelik stratejileri, farklı teknikler kullanarak maden yataklarını aramayı ve jeokimyasal verilerin yorumlanması öğretmek.
Dersin İçeriği
Genel tanımlama , maden yataklarının işletilmesine etki eden parametreler,Yapısal unsurlar ile maden yatakları arasındaki ilişkiler: Deformasyon elipsoidi ve bunun maden yataklarının oluşumu ve yönlenmesinde kullanılması; cevherleşme ve faylanma; Cevher öncesi ve cevher sonrası faylanma; Cevher oluşumu ve kıvrımlanma,Maden yataklarının aranması,Oksitli şapkların maden aramada kullanılması,Hidrotermal alterasyon ve maden aramadaki kullanımı,Maden aramada stratigrafik ve litolojik kriterler,Maden aramada jeofiziksel tekniklerin kullanılması, Jeokimyasal arama yöntemleri: Ağır mineral prospeksiyonu, dere kumu örneklemesi, toprak ve bitki jeokimyasının uygulanması, temel değer, anomali ve anomali kontrastının belirlenmesi,Maden yataklarında değişim: Örnekleme, cevher kütlelerinin sınırlarının belirlenmesi,Ortalama kalınlık, ortalama tenör ve ortalama yoğunluk hesabı,Rezerv hesaplama yöntemleri: Jeolojik kesit yöntemi, poligon yöntemi, eş kalınlık yöntemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maden aramada en uygun yöntemi seçer.
2) Maden yatakları ile yapısal ilşkileri tanımlar
3) Cevher oluşumu hakkında bilgi sahibidir
4) Maden arama modeli geliştirir.
5) Maden rezerv hesapları yapar
6) Teorik arama yöntemlerini uygulamaya aktarır.
7) Maden aramada Prospeksiyonu bilr ve uygular
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Tanım ve Prospeksiyon kavramı Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay Anlatım
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
2 Maden Yataklarının değerlendirmesindeki faktörler Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
3 Kıvrımlı yapılar ve cevherleşme ilişkileri Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
4 Cevherleşmenin yapısal jeoloji ile ilişkisi,Deformasyon elipsoidi ve bunun maden yataklarının oluşumu ve yönlenmesinde kullanılması; Kırıklı yapılarla cevherleşme ilişkileri Cevher öncesi ve cevher sonrası faylanma ve bunların maden yataklarındaki önemi Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
5 Maden yataklarının aranması ,mineralojik kılavuz ve kontroller Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
6 Oksitli şapkalar ve oksidasyon ürünleri ve bunların maden aramasında kullanılması Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
7 Hidrotermal yataklarla ilişkili yan kayaç ayrışması ve maden aramalarında kullanımı Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
8 Ara Sınav Performans değerlendirmesi, ödev
9 Stratigrafik ve litolojik kılavuz ve kontroller Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
10 Jeofiziksel prospeksiyon metodları: Gravite, manyetik ve elektrik yöntemler Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
11 Jeokimyasal prospeksiyon yöntemleri: Ağır mineral prospeksiyonu, dere kumu örneklemesi, toprak ve bitki jeokimyasının uygulanması, temel değer, anomali ve anomali kontrastının belirlenmesi Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
12 Maden yataklarında değişim, örnekleme, cevher kütlelerinin sınırlarının belirlenmesi Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
13 Cevher yatağının sınırlaması ve etki alanı .Alan hesaplaması. Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay,
14 Rezerv hesaplama yöntemleri: Jeolojik kesit yöntemi, poligon yöntemi, eş kalınlık yöntemi ve uygulamalar Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
15 Rezerv hesaplama yöntemleri: Jeolojik kesit yöntemi, poligon yöntemi, eş kalınlık yöntemi ve uygulamalar Anlatım, Bireysel Çalışma, örnek olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans değerlendirmesi, ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar