DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cevher Mikroskopisi JM   608 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cevher mineralllerini ayrıntılı olarak tanımayı öğretmek.
Dersin İçeriği
GGiriş,genel tanımlamalar, örnek seçimleri ve parlak kesitlerin hazırlanması, cevher minerallerinin optik özellikleri,doku ve yapıları parajenez ve süksesyonlarının saptanması, cevher minerallerinin maden mikroskobunda ayrıntılı analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parajenez ve süksesyonu belirler.
2) Maden mikroskobunda cevher minerallerini tanımlar.
3) Yatak tiplerinin farklı özelliklerini belirler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cevher minerallerinin genel sınıflandırılması, Mineral Tayininde Yararlanılan Özellikler ve Gözlemler Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma Anlatım
Gösteri
Bireysel Çalışma
2 Mineral tayininde Gözlemlerin sırası,mineral çizelgeleri ve kullanımı Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
3 Cevher minerallerinin fiziksel özellikleri Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
4 Cevher yatağı tiplerine göre süksesyonlar, Cevher minerallerinin makro ve mikro yapıları. Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
5 Cevher minerallerinin ayrıntılı dokuları ve dokusal özellikleri, Sistematik örnek hazırlama ve maden mikroskobunda incelenmesi. Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
6 Cevher minerallerinin optik ve fiziksel özelliklerinin yatak tipi örneklerine uygulaması, Damar tipi cevherlerin incelenmesi. Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
7 Maden minerallerinin doku süksesyon çalışmalarındaki önemli unsurları: kapanım, ayrılım ornatım, mikrotektonik, kırılma ve bükülmeler, yalancı şekilliler Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Performans değerlendirmesi,
9 Boşluk dolguları, Parajenez Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
10 Masif sülfütli cevher minerallerinin incelenmesi. Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
11 Epitermal ve skarn tip yatak cevher minerallerinin incelenmesi. Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
12 Mangan yataklarında Mn mineralleri ve parajenez ve süksesyonları. Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
13 Ortamagmatik cevherleşme Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
14 Opak Mineraller, nadir cevher minerallerin incelenmesi Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
15 Uygulama Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans değerlendirmesi, ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar