DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyometrik Yaş Tayini JM   603 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere radyoaktif yaş tayinin metotlarının öğretilmesi ve bu metodların jeolojik problemlerin çözümündeki uygulanabilirliğinin ğrencilere kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği
Jeolojik zaman cetvelinin tanımlanması, doğal radyoaktivite, radyoaktif bozunma işlevleri ve oranı, radyoaktif bozunma türleri, radyoaktif yaş tayini metotlarının tanıtılması ve metodların jeolojik problemlerin çözümündeki uygulanabilirliği bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyoaktif bozunma konusunu kavrar
2) Magmatik ve metamorfik kayaçlarda yaş tayini yapılabilecek mineralleri öğrenir
3) Termokronolojinin önemini kavrar
4) Radyometrik yaş tayini metotlarını ve bunların jeolojik problemlerin çözümüne yönelik özelliklerini öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojik zaman cetveli Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Jeolojide yaş tayini metotları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Radyoaktivite Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Radyoaktif bozunma türleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kapanma ısısı ve radyojenik saat Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Jeokronolojide örnek hazırlama Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Radyometrik yaş tayinleri ve jeolojik problemlere uygulanmasına giriş Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ödev
9 K-Ar yaş tayini yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 U-Pb yaş tayini yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Rb-Sr yaş tayini yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Sm-Nd yaş tayini yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Ar-Ar yaş tayini yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Termokronolojik analizler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Genel değerlendirme Okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar