DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeomekanik JM   597 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Altay ACAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeomekaniğin jeoloji mühendisliğine uygulanması
Dersin İçeriği
Kayaçların sınıflandırılması ve indeks özellikleri. Kayaçların dayanımı ve yenilme kriterleri. Kayaçlarda başlangıç gerilmeleri ve bunların ölçümü. Kayaçlardaki zayıf düzlemler ve deformasyonları. Ayrışmış kayaçlar. Bilgisayar tekniklerinin jeomekaniğe uygulanması. Jeomekaniğin jeoloji mühendisliğine uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kayaçların sınıflandırılması ve indeks özelliklerinin öğrenilmesi
2) Kayaçların dayanımı ve yenilme kriterleri
3) Kayaçlarda başlangıç gerilmeleri ve bunların ölçümü
4) Kayaçlardaki zayıf düzlemler ve deformasyonları
5) Ayrışmış kayaçların tanımlanması
6) Bilgisayar tekniklerinin jeomekaniğe uygulanması
7) Jeomekaniğin jeoloji mühendisliğine uygulanması
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeomekaniğe Giriş Anlatım; ödev
2 Zemin ve Kaya Mekaniği Prensipleri Anlatım; ödev
3 Kaya ve zemin döngüsü Anlatım; ödev
4 Efektif Stres Kavramı, Geçirgenlik ve Sızma Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
5 Gerilme ve Deformasyon Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
6 Kayaçların dayanımı ve yenilme kriterleri Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
7 Sonlu elemanlar yöntemiyle kaya ve zemin kütlesindeki gerilme ve defermasyonların hesaplanması Soru-Cevap ; Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Problem Çözme; Yazılı Sınav
9 Kaya kütlelerinin gerilme-deformasyon davranış modeli Proje Temelli Öğrenme; Ödev
10 Şişme nedeniyle dikkat edilecek hususlar Proje Temelli Öğrenme; Ödev
11 Kaya kütlesinden sızıntının kavramsal modeli Alıştırma ve Uygulama ; Ödev
12 Ayrık Model Kullanılarak Bir Kaya Kütlesindeki Sızıntı Akımının Analizi Alıştırma ve Uygulama ; Ödev
13 Trafik tünelleri ve galeriler Alıştırma ve Uygulama ; Ödev
14 Yeraltı Açıklıkları ve Boşlukları Alıştırma ve Uygulama ; Ödev
15 Basınç Tünelleri Proje temelli öğrenme; proje/tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap ; Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar