DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi II JM   586 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nükleer santral, tehlikeli atık deponi alanlarının jeolojik yer seçimlerini öğretmek
Dersin İçeriği
Nükleer santral yer seçimi, tarihçe, başarısız nükleer santral yer seçimleri, başarılı nükleer santral yer seçimleri, deniz, göl ve akarsu kenarı seçimler, nükleer atıklar, nükleer/tehlikeli atık yeri seçimleri, jeolojik topografik ve hidrojeolojik faktörler, sismik analiz, güvenli yarıçap tayini, sosyolojik faktörler, yöntemler, nihai yer seçimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nükleer santral ve tehlikeli atık deponi alanlarının jeolojik yer seçimlerini yapma becerisi kazanır
2) Tehlikeli atık yeri seçiminde Jeolojik, topografik ve hidrojeolojik faktörlerin önemini öğrenir.
3) Nükleer santral yeri seçiminde Jeolojik, topografik ve hidrojeolojik faktörlerin önemini öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nükleer santral yer seçimi, tarihçe Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve yapılacak örnek yer yer seçimi uygulaması konusunda fotokopiciden ilgili harita ve dökümanların temini
2 Başarısız nükleer santral yer seçimleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
3 Başarılı nükleer santral yer seçimleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
4 Deniz/okyanus kenarı seçimler Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
5 Göl kenarı seçimler Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
6 Akarsu kenarı seçimler Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
7 Nükleer atıklar, nükleer/Tehlikeli atık yeri seçimleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Sınav öncesi işlenen konulara çalışmak
9 Tehlikeli atık yeri seçiminde Jeolojik faktörler Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
10 Topografik faktörler Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
11 Hidrojeolojik faktörler Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
12 Sismik analiz Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
13 Güvenli yarıçap tayini Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
14 Yer seçiminde sosyolojik faktörler Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen proje ile ilgili haftalık rapor verilmesi
15 Diğer yöntemler ve nihai yer seçimi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen projelerin raporlarının teslimi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi işlenen konulara çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar